Dotace na ekologické kotle

vydáno 06.12. 2013 • Tipy a rady

Pokud topíte v domě kotlem a máte chuť ušetřit nějaké peníze, pak jste jistě zaslechli o možnosti získání dotace na ekologické kotle. Jak ovšem takovou dotaci obdržet, to je složitější a pokusíme se to vysvětlit na příštích několika řádcích.

Jak na dotaci?

V České republice se dají v rámci efektivního využívání zdrojů energie získávat dotace na výměnu kotle. Podporují se kotle na tuhá paliva i plynové kondenzační kotle. Dotaci můžete získat také na krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem. O dotaci se dá požádat okamžitě ve vyhlášeném termínu podávání žádostí. Dotaci na kotel lze získat při současném zateplování obálky domu či samostatně, aniž by bylo nutné zateplovat dům. Pokud však požádáte o dotaci při zateplování domu, bude dotace o něco vyšší. 

Dotace se dá obdržet jenom na ty materiály a výrobky, jež jsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií. Instalaci ekologického kotle může provádět pouze prověřená firma zapsaná v Registru odborných dodavatelů. Během podpisu smlouvy o získání dotace se uživatel musí zavázat čestným prohlášení,, že bude kotel provozovat po celou dobu udržitelnosti, popřípadě že ho vymění za jiný kotel stejných parametrů. Po odsouhlasení dotace na kotel záleží na tom, jaký typ kotle bude nainstalován s ohledem na to, kolik dostane žadatel peněz. V zásadě se výška dotace pohybuje od patnácti do sta tisíc korun. Podporovány jsou jen kotle s nízkými emisemi. Potřebné informace o vyžadovaných technických parametrech by měl poskytovat každý dobrý prodejce kotle.

Podání žádosti o dotaci

Splnění podmínek na získání dotaci je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se musí skládat ze dvou součástí - projektové dokumentace a energetického posudku. A právě projektovou dokumentaci mohou udělat pouze lidé s příslušnou autorizací. Seznamy autorizovaných osob se dají najít na internetu. Ostatně i energetický posudek může vypracovat jenom energetický specialista s patřičným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Potřebný seznam energetických specialistů se dá sehnat na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Svůj stavební záměr na základě vypracovaného odborného posudku musíte projednat s příslušným stavebním úřadem a podle jeho požadavků musíte případně záměr upravit. Potřebnou přílohu pro podání žádosti o dotaci je také krycí list technických parametrů, jenž v sobě má obsažený soupis veškerých sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů náležitě vyplňte a podepište ho sami a také ho nechte podepsat zpracovatele odborného posudku.

Po zahájení příjmu žádostí proveďte také elektronickou evidenci žádosti o podporu do informačního systému. Pro správné elektronické podání žádosti musíte mít údaje z odborného posudku, jež se nachází zapsané v krycím listu technických parametrů. Není možné podívat žádost bez znalosti těchto údajů. Po zdárné evidenci žádosti o podporu do informačního systému si vytiskněte a podepište vygenerované písemnosti a spolu s dalšími přílohami je doručte na adresu Státního fondu životního prostředí do osmi kalendářních dnů od dne evidence elektronickou cestou. Úředníci následně provedou kontrolu a pokud je vše v pořádku, následuje rozhodnutí o poskytnutí podpory, o kterém bude žadatel vyrozuměn. Žadatelé mohou být odmítnuti v případě, že kraj vyčerpá rozpočet na dotace.

Potřebný odborný dohled

Protože realizace opatření bude v případě přiznání podpory spolufinancována z veřejných peněz, musíte si zajistit odborný dohled stavebníka nad prováděním stavby. Na základě návrhu jednotlivých opatření v odborném posudku si vyberte konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele. Při realizaci projektu smí být nainstalovány jenom materiály, výrobky či technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články