Oprava střešní krokve bez sundavání krytiny

vydáno 22.11. 2013 • Rekonstrukce a úpravy

Říká se, že střecha je základ domu a dotváří jeho konečný vzhled. Jenže, stačí byť malá prasklina nebo díra ( a nemusí se ani jednat o špatnou střešní krytinu, starší domy mohou mít problém ve střešní konstrukci, v krovu ) a na nepříjemné komplikace je zaděláno. Nejvíce trpí dlouhé boční trámy, kterým se říká krokve, protože na nich přímo leží celá váha střechy. Menší opravy krovu lze zrealizovat i bez sundavání tašek nebo jiné střešní krytiny. U velké rekonstrukce, při které se vymění  celá krokev, již s počítejte s tím, že  budete muset minimálně jednu řadu střešní krytiny sundat a po opravě znovu položit. Nejlepším řešením by bylo použít dřevo již přímo určené na krovy, které je předem ošetřeno proti napadení škůdcem. Zde  budete muset počítat s příplatkem pohybujícím se v řádech stokorun, ale tato investice se stoprocentně vyplatí. I na menší opravy  střešní konstrukce si zajistěte spolupracovníka, ušetříte si čas i problémy.

Narovnání prasklé krokve

Prasklou nebo přelomenou krokev je třeba nejprve narovnat, aby se dostala do původní polohy a byla stejně rovná jako ostatní krokve. Na spodní stranu krokve na místo zlomu přibijte krátkou prkennou podložku. Na ní připevněte dva špalíky, každý zhruba ve stejné vzdálenosti od středu poškození a několik centimetrů od sebe. O výše přitlučený špalík se bude opírat zdvihadlo a o ten druhý, nižší, provizorní podpěra. Na výrobu zdvihadla krokve a podpěry použijte silné fošny nebo hranoly. Jejich délka by měla být o kousek větší, než kam dosahuje od podlahy zdravá krokev. Tento rozměr si naměřte právě u jiné krokve, přitom zdvihadlo uřízněte o něco delší než podpěru. Poté na podlahu pod místo zlomu krokve položte několik prken a přes ně kolmo jeden trámek, přes který se bude „páčit“. Z fošny nebo hranolu uřízněte páku a na ni opět přitlučte dva špalíky několik centimetrů od sebe. Tím zabráníte zdihadlu v posunutí nebo sesmeknutí z páky. Potom páku položte přes trámek na podlaze a zdvihadlo zaklesněte nejprve mezi špalíky na prasklé krokvi, následně mezi špalíky na páce. Pak už jen stačí tlačit na páku na opačném konci, než kde se opírá zdvihadlo. Mělo by dojít ke zvedání krokve až k úplnému narovnání  do původní polohy.

Jakmile se krokev vyrovná, tak stále přidržujte páku. Váš spolupracovník by měl v tomto okamžiku podložit krokev podpěrou, která bude zaklesnuta za druhý špalík na podložce. Podpěru dole dobře  zajistěte klínem, aby se nesmekla. Potom je možné zdvihadlo odstranit. Není bezpodmínečně nutné používat podpěrný sloupek, stačí krokev zajistit zátěží nebo vzepřít volný konec páky. Tak dosáhnete toho, že zdvihadlo se stane současně i podpěrou.

Oprava krokve

Na narovnanou krokev připevněte pomocí svorníků dřevěné příložky, které vyrobíte z prken tloušťky 4 až 5 centimetrů a délky 70 až 100 centimetrů. Délku příložek volte úměrně k míře prasknutí nebo nalomení krokve a po stranách je přišroubujte minimálně čtyřmi šrouby. Poté už můžete  odstranit podpěry. Nyní nezbývá než naimpregnovat staré a nové dřevo v místě poškození a opatřit jej ochranným nátěrem proti dřevokazným škůdcům.

Výměna větší části krokve

Jestli zjistíte, že je poškozená větší část krokve ( hniloba, dřevokazný hmyz ), tak je lepší ji vyměnit celou nebo její část mezi podporami.

Poškozenou krokev vyřízněte v místě před vodorovně položeným trámem, který krokve spojuje a učiňte tak co nejrychleji. Novou část vyřežte ze stejně silného trámu, z jakého je původní krokev, jen ji uřízněte alespoň o půl metru delší, než byla stará odříznutá část. Bohužel, v tomto případě se při výměně celé krokve za novou neobejdete bez odstranění svislého pruhu střešní krytiny.

Oprava krokve u okapu

Podobným způsobem pomocí příložek probíhá oprava poškozené krokve u okapů. Příložky z fošny připevníte z obou stran nebo konec krokve odřízněte a nahraďte jej novou částí. Podle míry poškození se rozhodněte, kterou cestu zvolíte. Když není hniloba moc pokročilá, tak stačí ke krokvi přišroubovat příložky od okraje okapu až asi 50 centimetrů do zdravé části. Starou krokev i s příložkami nezapomeňte naimpregnovat. ¨

Pokud je hniloba značně pokročilá, tak špatnou část krokve odřízněte a nové příložky vyrobte tak dlouhé, aby dosahovaly asi 60 až 70 centimetrů do zdravé části.

Další možností je poškozenou část krokve odříznout a shnilý kus nahradit stejnou částí. Spoj by vám mělo obstarat asi 60 centimetrů dlouhé přeplátování stažené třemi až čtyřmi ocelovými svorníky.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Rekonstrukce a úpravy'
Tipy na jiné články