Stavba domu v těžkém terénu nemusí přivodit finanční knockout!

vydáno 12.11. 2013 • Tipy a rady

Pozemek patří neodmyslitelně k domu. Supervila od architekta stojící v terénních vlnách či s výhledem do zdí nepopiratelně sníží dojem z příjemného bydlení. A naopak, pozemek z jedné strany u vody a z druhé s výhledem na les se skalami určitě znásobí  požitek z obývání jinak průměrně vyprojektovaného domu.

Náročnější terén přináší vždy komplikaci v podobě větší finanční náročnosti. Cenu navyšují náklady na betonování i hydroizolaci. A vůbec nejhorší je kombinace nestabilní půdy a svažitého pozemku.

Pomoci vám může architekt, který je schopen chytře navrhnout dům na hodně nestandardní parcele, aniž by se cena za základy vyšplhala do astronomických výšek. Proto raději zapoměňte na běžný katalogový model, kterého zakládání by vás přišlo na mnohonásobně vyšší částku.

Získání stavebního povolení vám v hlavě strašit nemusí, protože stavba ve složitém terénu  je povolována stejně jako je tomu u rovných parcel. Komplikaci v delším povolovacím řízení  mohou představovat trhací práce, pokud by měl dům stát na skále, nebo výrazně nestabilní či poddolované podloží a výhru nepředstavuje ani místo, kde vyvěrají prameny.

Na nerovný pozemek si k přípravě dokumentace raději přizvěte kromě projektanta i geologa, případně hydrologa. Geolog na základě sond vyhodnotí únosnost zeminy po vrstvách, zjistí hladiny podzemních vod a doporučí způsoby založení. Na základě geologické zprávy pak statik navrhne konstrukci bezpečných základů. Tím se eliminuje dost časté překvapení, kdy je nutné měnit způsob založení těsně před realizací, což značně prodraží celou „základovou“ akci.

Počítejte s tím, že zpráva geologa není zadarmo ( až 16 – 18 tisíc ), ale v kontextu celé investice jde o zanedbatelnou částku. Navíc se vám i projektantovi dostane hodně cenných informací, které mohou znamenat ve výsledku veliké úspory, záruku kvalitního projektu a v neposlední řadě, přesné stanovení  celého rozpočtu. Geolog je schopen posoudit  i soudržnost zeminy a případné možné betonování pasů do vykopaných rýh nebo nutnost bednění. Rozhodnutí o možnostech a náročnosti  vytěžení půdy zase ovlivní náklady na zemní práce.

Také si uvědomte, že projektanti musí krýt svá rozhodnutí, aby se nedostali do soudních sporů s vámi coby investorem, proto když nemají od geologa informaci o únosné zemině, kam by stačily pasy široké 60 centimetrů, tak volí širší betonáž a vy to zbytečně zaplatíte.

Architektovi se mohou hodit zprávy o hladině podzemních vod a propustnosti zeminy, což může ovlivnit způsob a míru průniku dešťové vody.

Pozemek ve svahu skýtá dvě možnosti. První vám nabízí „úpravu“ parcely  zaříznutím, násypem, opěrnou zdí či domek podepřít piloty. Nebo u druhé možnosti stavbu uzpůsobíte terénu. Častěji se využívá první způsob, ale protože katalogové domy nejsou „naprojektovány“  pro svahy, tak  počítejte s výrazným prodražením. Navíc, více takto zasazených domů vedle sebe degraduje krajinu a na estetičnosti to nepřidá.

Druhé řešení je správnější, i když náročnější na projektování i samotnou stavbu. Dům se stává jedinečný tím, že respektuje sklon pozemku, navíc vše umocní orientace ke světovým stranám s ohledem na jejich působení a nakonec i umístění vjezdu.

Když je svah mírný, tak  bývá dostačující zalomení základové desky v podobě vodorovných  několikaúrovňových ploch propojených schodišťovými stupni, které kopírují nakloněný terén. Pokud je stráň prudká, tak se nabízí řešení  podsklepit  obytnou část. Nebo si nechte vyprojektovat hlavní vstup do domu nahoře a obývací pokoj propojený s terasou ústící na zahradu umístěte ve spodním podlaží. Ani v těchto případech se určitých úprav terénu nevyhnete, ale ony bývají tak mírné, že si jich málokdo povšimne. U srdce vás bude hřát pocit ze zajímavého domu, který se nejenže nijak „netluče“ se svým okolím, ale naopak, tvoří s  krajinou kolem harmonický celek. Jen počítejte s tím, že s největší pravděpodobností dojde na  vybetonování podzemních zdí domu, protože cihly by nemusely vydržet tlak okolní zeminy.

Jestliže chcete stavět na nestabilních podkladech, tak je důležitý údaj o síle vrstvy zeminy. Pokud se dostanete po překonání menší hloubky k pevné půdě, tak se vše může vyřešit prohloubením základových pasů nebo zapuštěním pilotů. Založení domu na pevné desce se pravděpodobně  nevyhnete, když bude shledána nestabilní povrchová vrstva moc silná. A v některých případech  vám ani řešení s pevnou deskou nemusí pomoci. Proto je dobré počítat  s vybagrováním části hodně vlhké a rozbředlé zeminy a následným  navezením pevnějšího podloží. Při zjištění zvýšené hladiny podzemní vody lze použít základové patky, piloty nebo pevnou  desku, záleží  vždy na konkrétních podmínkách a posudku geologa.  Ani velmi vlhká a nestabilní podloží ve svahu nemusí představovat zásadní problém, protože vše může vyřešit kombinace pilotů a monolitického železobetonového roštu.

Když budete chtít stavět na skále, tak se pravděpodobně vyhnete problémům, pokud na ní bude stát celý dům. Základy se s terénem srovnají pomocí patek nebo pasů. Horší případ představuje dům stojící jednou částí na skále a druhou mimo. Když je navíc vedlejší podloží nestabilní, tak tu máme  malou „stavitelskou“ lahůdku, kdy  nezbývá než do neúnosné zeminy zapustit piloty, které současně zpevní část záložení  domu na skále.

Pro shrnutí uvedeme typy zpevnění na nestabilním povrchu

Pasy – jedná se o vykopanou rýhu zalitou betonem, popřípadě se vystaví ze ztraceného bednění.

Deska se odleje ze železobetonu tam, kde není úplně stabilní půda pod domem nebo zemina je neúnosná, „živá“.

Pro montované domy v mírném svahu či pod piloty se používají patky. Betonují se na místě a pro dům většinou stačí čtyři.

Nestabilní půda si vyžaduje zapouštění pilotů do takové hloubky, aby dům byl spolehlivě ukotven v pevném podkladu. Někdy mají piloty podobu sloupů, kterými je dům podepřen nad vodou nebo ve svahu.

Betonová soustava desek podepřená roštem se využívá u montovaných domů. Upevňuje se na patky nebo na sloupy.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články