Dřevěné domy - výhody a nevýhody

vydáno 16.09. 2013 • Tipy a rady

V posledních letech jsme svědky pro někoho možná trochu překvapivého trendu. Zatímco se stále zmenšují rozměry nejrůznějších druhů elektroniky, a počítačově řízené systémy najdeme dnes snad i ve vysavačích, ve stavebnictví se pomalu ale o to sveřepěji prosazují domy postavené ze dřeva. Dívat se ale na tuto skutečnost jako na výraz zpátečnictví, nebo výstřednost, by bylo velkou chybou.

Nejrůznější architektonická ocenění, která často putují právě k autorům dřevěných staveb, jsou jasným dokladem toho, že odzvonilo dobám, kdy mít stavbu ze dřeva znamenalo jezdit o víkendech na vlastnoručně postavenou chatu, nebo v tom lepším případě na chalupu. 

Nechceme přitom mluvit ani o zálesáckých srubech nebo zahradních chatkách ze supermarketů pro kutily. Dřevo se jednoduše díky pokrokům v technologii stavebnictví stalo materiálem, ze kterého se stavějí domy, samoobsluhy nebo krytá sportoviště, která si v ničem nezadají se zděnými budovami. Důležité je jenom to, abyste nepřeceňovali své schopnosti, a stavbu nechali na odbornících.

Požáru se bát nemusíte

První pochybnost, kterou u člověka v celku logicky může vzbudit nápad nechat si postavit svůj dům ze dřeva, je, zda si takto nezaděláme na to, aby náš domov dříve či později lehl popelem. A rovnou dodejme, že se toho určitě bát nemusíme.

Specializované firmy věnující se „dřevěné výstavbě“ využívají materiálů a postupů, které zaručují, že riziko požáru v případě dřevěného objektu není o nic větší, než u kteréhokoliv zděného domu. Znovu ale zdůrazněme, že to stejně jako jeho další vlastnosti, o kterých budeme dále mluvit, to platí pouze tehdy, kdy byl objekt postaven člověkem, který se v tom vyzná.

Dřevěné domy podléhají standardům mnoha přísných technických vyhlášek, jejichž splnění zaručuje právě to, aby se budoucí majitel domu nemusel obávat, že mu dům rozežerou červotoči, že do základů vyhoří, anebo že se jednoduše po deseti letech rozpadne.

Pokud jde o průběh  případného požáru, konstrukce a materiál dnešních dřevěných domů zabraňují tomu, aby se oheň výrazněji rozšířil. Povrch hořících trámů totiž velice rychle zuhelnatí, následkem čehož se paradoxně oheň nemůže dostat dál. Dostane se totiž nanejvýš do několika málo centimetrové hloubky, kde mu v dalším šíření zabrání nedostatek kyslíku – jeho přísun totiž blokuje právě už zuhelnatělá vrstva dřeva.

Dojde-li k požáru, dá se proto také snadno určit, jakým způsobem se bude šířit, což výrazným způsobem usnadňuje jeho zvládání. Obecně proto platí, že moderní dřevené stavby jsou vůči ohni velice odolné. 

Dřevěný dům neshnije!

Díky ze sdělovacích prostředků dobře známému kůrovci a jeho útokům na území Šumavského pralesa, se nabízí také další pochybnost. Dobrá, dům mi možná neshoří, ale co různé houby, červotoči a podobná havěť? Nemohou zrovna oni stát za špatným koncem snu o romantickém domově ze dřeva?

Odborníci v tomto směru stejně tak tvrdí, že postaví-li dřevěný dům specializovaná firma, obavy zde potom jsou zbytečné. Existují mnohé chemické postupy, které dřevo chrání před různými druhy škůdců, žádné větší riziko proto z této strany vlastníkovi domu nehrozí. Stačí mít projekt zpracovaný slušným architektem a realizovaný zkušenými řemeslníky.

Ti vám také potvrdí, že dřevěné domy si v žádném případě, v porovnání se stavbami z jiných materiálů, nevedou hůře ani pokud jde o délku jejich životnosti. Stejně jako v oblasti protipožárních opatření i zde existuje tvrdé předpisy upravující všechny důležité podmínky, jejichž splnění garantuje, že dřevěná stavba není žádným provizorním nebo méněcenným řešením. Kdo se o svůj dům bude dobře starat, tomu bude sloužit stejně dobře, jako kdyby byl postavený z cihel. 

Bez problémů s topením

Vedle ohně a červotoče mohou u dřevěných domů vyvolávat pochybnosti také otázky spojené možnostmi jejich vyhřívání. Dá se taková stavba bez problémů vytopit? Nedochází k tepelným ztrátám, které by její provoz zbytečně prodražovaly? I zde můžeme odpovědět, že nikoliv. Naopak. Vytopit dům ze dřeva je dokonce rychlejší.

Důvodem je to, že pokud zatopíte v „klasickém“ zděném domě, vzniklé teplo se nejprve hromadí právě ve zdech, a na samotný vzduch v místnosti se dostane později. Oproti tomu dřevěná konstrukce s její izolací této akumulaci tepla ve stěnách brání, a jako první se proto ohřeje vzduch uvnitř budovy, díky čemuž se pokoje vyhřejí rychleji a s menšími nároky na energii.

Většina dřevěných domů díky tomuto principu dosahuje lepších izolačních vlastností, než které mají ty zděné. Pokud to tedy máme jednoduše shrnout, tak platí, že dřevěný dům vytopíte ve srovnání s jeho cihlovými protějšky téměř okamžitě. 

Tyto vlastnosti dřevěných domů přitom pramení zejména z důmyslnosti konstrukčního řešení. Domy jsou do detailu vyprojektované tak, aby nedocházelo pronikání vlhkosti dovnitř konstrukce. A to tím způsobem, že zejména je důležité, aby v ní během stavby nedošlo ke vzniku míst, uvnitř kterých by mohl volně proudit vzduch.

Stejně jako u všech ostatních prvků zde platí hlavní zásada, že naprosto klíčové je při stavbě domu ze dřeva, aby se do posledních maličkostí dodržoval určený plán. Pokud proto máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda najatá firma splní vše tak, jak slíbila, určitě se poohlédněte po jiné. V opačném případě byste mohli snadno splakat na výdělkem! 

Čtyři druhy dřevěných domů

Jak jsme se pokusili ukázat, rozhodnout se pro dřevěný dům neznamená zvolit řešení, jehož elegance by byla vykoupena praktickými problémy s životností, vytápěním a větším rizikem požáru. Zastavme se nyní ještě krátce u toho, jaké že druhy dřevěných domů se u nás v současnosti případnému zájemci nabízí.

V zásadě existují čtyři druhy. Nejlevnější variantu zastupují domy montované z dřevěných panelů (tzv. sendviče). Ty se předem připraví u výrobce, a samotná stavba na místě, kde dům bude stát potom zabere málo času, a možné je stavě prakticky kdykoliv, třeba i v zimě. Montovaný dům z dřevěných „sendvičů“ lze v současné době pořídit zhruba už někde kolem 1 milionu Kč.

Po celém světe jsou nejrozšířenějším druhem dřevěných domů ty, jejichž stavba je založena na tzv. fošnové konstrukci. Neužívají se zde jako v případě předchozího systému předem připravené velké části, staví se z menších fošen. Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že takový dům může bez větších problémů postavit pár lidí, kteří se přitom obejdou bez komplikované techniky. Pořizovací cena takového domu je ale obvykle dražší, počítat byste měli spíše s cenou od 2 milionů Kč výše. 

Třetí variantou je tzv. skeletový systém. Zde se prakticky celý dům postaví z trámů, jež známe obvykle coby podpěry krovu. Jde také o dražší druh stavby, jehož výhodou ale může být to, že není problémem v budoucnu dům rozšiřovat různými přístavbami, kromě toho je vhodný rovněž pro dům, který má více než jedno podlaží. Možná více než u ostatních druhů dřevěných domů je zde ale důležitá preciznost provedení.

Poslední možností je nechat si postavit klasickou roubenku. Její hlavní výhodou je vyšší odolnost vůči vodě – konec konců i proto je známe především z horských a podhorských oblastí. Stejně tak jejich masivní trámy lépe tlumí hluk. Za nevýhodu můžeme považovat fakt, že tento způsob se příliš nehodí pro vícepodlažní budovy.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články