Beton

vydáno 04.03. 2014 • Tipy a rady

Beton je v podstatě jakousi umělo slepenou látkou, která vzniká z několika příměsí. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších stavebních materiálů jak dneška, tak i dob minulých. Kdybychom si měli povědět něco o betonu, tak je třeba říct, že se nejčastěji jedná o materiál, který vzniká díky kamenivu či písku a také pojivu v podobě cementu. Velmi významnou úlohu hraje při míchání samotné betonové směsi pochopitelně také voda. V tomto případě se jedná o takzvaný cementový beton.

Jestliže bychom si ale měli beton jako takový rozdělit, pak zjistíme, že existuje spousta dalších druhů tohoto stavebního materiálů. Jmenujme například asfaltový beton, který se používá k výstavbě komunikací, anebo třeba železobeton využívaný například při stavbě různých pilířů anebo základů. Jinak existuje třeba také sklobeton anebo polymerbeton.

Pakliže máme mluvit o betonu, není na škodu zastavit se u jeho historie. Lépe řečeno u historie použití betonu. Vůbec první zmínka o betonu se uvádí v souvislosti s Asyrskou říší, kdy  jako pojící látka fungoval jíl. Jestliže půjdeme v dějinách dál směrem do Egypta, tak tady již používali jako spojovací materiál sádru. Ve starém Římě znali beton pochopitelně také, ale sádru vystřídal pucolán. Tento materiál byl v podstatě sopečného původu a jednalo se o vyvřelinu. Jeho podoba s dnešním portlandským cementem byla více než nápadná. Stalo se tak zhruba 200 let před naším letopočtem. Cement jako takový použil poprvé až britský inženýr John Smeaton. Událo se tak přesně roku 1756. Ve dvacátém století byly zavedeny míchačky strojového typu, což mnohem usnadnilo práci a kvalita tohoto materiálu se dostala prudce nahoru.

Kdybychom se měli zastavit u různých přísad a příměsí, tak do vody se velmi často přidávají různé chemické látky a do kameniva rozličné příměsi. Ve většině případů tady tyto látky tvoří zhruba 5% celé směsi. Jestliže budeme jmenovat některé tyto látky, tak jsou jimi různé urychlovače tuhnutí a naopak zpomalovače, plastifikátory, přísady, které těsní před vodu, a nebo třeba různá barviva.

Co se týká použití betonu v praxi, tak je nutné podotknout, že se jedná o univerzální materiál, který se nejčastěji používá do různých konstrukcí a dále také třeba v dopravních stavbách. Ostatně vzpomeňme si na různé mosty, nadjezdy, podjezdy a další dopravní stavby. Beton se ale také využívá jako základní stavební kámen u výroby panelů a nebo v podzemních stavbách. Když si vezmeme takovou výrobu vozovek, tak zde hraje beton také jednu z hlavních rolí. 

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články