Jak postupovat při zateplení fasády domu

vydáno 11.11. 2013 • Rekonstrukce a úpravy

Také se vám zdá, že za teplo utrácíte až moc peněz? Nemusíte dělat žádné složité výpočty. Poznáte to jednak na svoji peněžence, a také ve chvíli, kdy si pozvete odborníka s termo-kamerou. Ten ihned rozpozná, zda topíte, jak se říká i Pánu Bohu do oken a zda je nezbytné s tím něco dělat.

Proč zateplit dům?

Za fakt, že vám přes zdivo uniká dost tepla, může i dřívější stavební technologie, která nekladla důraz na izolaci zdiva před mrazy a to také proto, že je neznala. Dnes se izolace běžně provádí na domech starých i straších a ročně může vaší peněžence ušetřit citelný balík peněz. A stejně tak, jako v zimě udržuje tepelná izolace na domě teplo uvnitř domu a díky tomu snižuje náklady na topení, tak v létě stejným způsobem snižuje náklady na provoz klimatizace. Mimo to je šetrnější k životnímu prostředí tím, že do ovzduší nepropouští zbytečný CO2 a další nevhodné látky. A v neposlední řadě také izolace na domě prodlužuje životnost stavby.

Jaký je ideální postup?

Zkontrolovat fasádu kompletně

Prvně je nutné si připravit samotný dům, respektive fasádu. Než na ni začneme pokládat kusy polystyrénu, je nutné fasádu zbavit nečistot, nerovností, různých výztuží apod. Pokud má fasáda jisté nerovnosti v podobě chybějící značné části fasády, je nutné ji doplnit. Mezi vrstvou polystyrénu a staré fasády nesmí být žádná viditelná skulina, nic, co by mohlo způsobit nepřilnutí.

Penetrační nátěr

Jakmile je fasáda celistvá i čistá, je připravena k možnosti zateplení. První, co provedeme, bude penetrační nátěr, jež sed dělá jedině zednickou štětkou. Na něj se rozhodně nesmí zapomenout, protože jinak by se podkladní a lepicí vrstvy nespojili.

Oddělat vše namontované

V dalším kroku je nutné pamatovat i na odstranění všech hromosvodů, okapů, světel a dalších náležitostí, které na domě máte, a které bude nutné umístit až na nový fasádní povrch domu. V tu chvíli je také nutné zvážit, zda není potřeba vyměnit i případně zrezivělé okapy. Stejně je bude nutné brzy opravit, nebo zcela vyměnit, a proč to neudělat hned a ušetřit si tak jistou práci. Navíc pokud mají okapy díry, budou protékat a jistě byste na své nové fasádě žádné fleky mít nechtěli.

Další krok

V tu chvíli, kdy máme odmontováno, provedeme montáž základních soklových lišt, které se osadí kolem obvodu domu a všude tam, kde se bude následně lepit izolant.

Fasádní izolant

Nyní je perfektně fasáda připravena k nanášení fasádního izolantu. Nejčastěji se používá polystyren typu EPS 70 F nebo EPS 100 F. Dají se použít i desky fasádní vaty, jako je kamenná vata, či čedičová vata. Pro přilepení fasádního izolantu ke zdi se používá lepicí hmota, lepicí tmel. U polystyrenu není nutné použít takové množství lepicího tmele, jako třeba u fasádní vaty. Fasádní izolant se lepí vždy od spodu k vrchu a to v pásech, vodorovných řadách a to ve stylu, v jakém se staví stěny domu – jakoby na přeskáčku.

Hmoždinky s trnem

Aby samotné desky nepadaly, ukotví se hmoždinkami, tzv. talířovými s ocelovým nebo plastovým bodákem, aby se tak zajistil stálý přítlak lepených izolačních desek na lepicí tmel. Dále hmoždinky také zamezí tomu, aby se polystyrenová, nebo jiná izolační vrstva později třeba oddělila od původní fasády a tím způsobila puklinu jak uvnitř, tak na svrchní fasádě a hlavně tak způsobila nedostatečnou izolaci domu.

Další místa a zákoutí

Nejlépe se samozřejmě zatepluje jednoduchá, rovná zeď bez oken, dveří a dalších zákoutí, protože je to jednoduché a jde to ráz na ráz. Trochu složitější situace je, pokud jsou na domě okna a s nimi spojené parapety. Je nutno v těchto místech izolační desku dostatečně vyříznout tak, aby dosahovala těsně pod parapet, ale aby ho nějak nedeformovala. Nesmí pod ním vzniknout žádná skulinka. Vyřízli jsme-li izolační desku více, nevadí – ještě dořízneme z odpadu chybějící kus a doplníme. Na tato místa se také používají rohové lišty z PVC nebo hliníku, které zajistí pevné spojení s další ochrannou vrstvou, proti poškození, namáhání apod.

Protože někdy může na povrchu vrstvy některé části mírně vyčnívat, je nutné všechny tyto nedokonalosti podrobit přebroušení celé plochy zdiva tak, aby byla hladká a rovná po celé své ploše.

Krycí tmelová vrstva

Jakmile je plocha vyhlazená, použije je krycí tmel, ideálně krycí stěrková hmota. Ta musí být silná minimálně dva až pět milimetrů a tato stěrka se provádí vždy a za všech okolností shora dolů. Krycí tmelová vrstva je nezbytná k tomu, aby zajistila spolupůsobení vrstvy izolantu s výztužnou tkaninou a také povrchovou úpravou nové fasády.

Tmelíme tak, aby stěna byla izolovaná

Perlinka, jak se výstužná tkanina běžně nazývá, se vsune, nebo spíše rovnou vtlačí do krycí tmelové vrstvy a musí být v ní zcela ponořená. A pokud dáváme jednotlivé pásky perlinky vedle sebe, musíme je navzájem překrýt v minimálním rozmezí deseti centimetrů. Zvláštní pozornost věnuje pak rohům a místům, která jsou a budou na fasádě zvláště namáhaná.

V tomto okamžiku se nechává vrstva zaschnout a až je zcela suchá, dá se pokračovat dále tím, že naneseme na tmel s perlinkou tak zvaný penetrační nátěr, což slouží jako podklad pro následnou omítku.

Konečné úpravy a omítka

Nyní máme svůj dům zateplen, alespoň co se týče izolace, nyní se můžeme vrhnout na konečné úpravy, jako montáž okapů, hromosvodů a všech možných, odejmutých potřebností k domu. Povšimneme si také spár kolem oken, zejména pak pod parapety a provedeme konečnou úpravu pomocí spárovacího materiálu a plastu. Když máme hotovo, můžeme si s konečnou platností vybrat barvu omítky a tu hned také aplikujeme spolu s celou omítkou. Omítka není jen jakousi okrasnou vrstvou, ale i ochrannou vrstvou samotné tepelné izolace a celého domu.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Rekonstrukce a úpravy'
Tipy na jiné články