Postavení domu vlastními silami

vydáno 08.09. 2013 • Rekonstrukce a úpravy

V současné době není příliš jednoduché postavit si dům za pomoci vlastních sil a takový čin potřebuje pořádnou dávku odvahy. Hlavně se člověk musí obrnit dostatečnou porcí trpělivosti při kontaktu s úředníky. Napřed je zapotřebí si najít vhodný pozemek, obstarat si dobrý projekt a hlavně vyřídit stavební povolení, bez něhož stavba prostě začít nemůže. Ale to všechno je pouhý začátek. Dále se musíme rozhodnout, z jakého materiálu vlastně dům chceme postavit, dům se musí zaměřit a propojit se s inženýrskými sítěmi. Pokud by snad nebyly, musí se vybudovat. Jako další přijde na řadu hrubá stavba včetně hydroizolací, horizontálních a vertikálních konstrukcí, střechy, oken, rozvodů, dveří, omítek, podlah, obkladů, schodiště, fasády a venkovní úpravy.

Jako první je tedy výběr pozemku. Při této činnosti bychom měli brát v úvahu lokalitu včetně zeleně, dostupnosti veřejnou dopravou i automobilem, stejně jako občanskou vybavenost. Podstatná jsou i omezení týkající se ochranných pásem, věcných břemen a zástavních práv. Všechny zmíněné údaje nalezneme na stavebním a katastrálním úřadě. Stavební zákon nám předepisuje mít mezi domy vzdálenost minimálně sedmi metrů a vzdálenost od hranic pozemku alespoň dva metry. Velikost domu musí odpovídat rozloze parcely, počtu členů rodiny, ale také našim finančním možnostem, které nesmíme přecenit. Pakliže se na pozemku nenachází zavedené inženýrské sítě, připojíme se na elektřinu, plyn, pevný telefon a vodovod. Základním prvek stavby na vlastní triko je dobře zpracovaný projekt, jenž zaručí úsporný a efektivní způsob výstavby. Vybírat můžeme mezi individuálním a typovým projektem. U typového projektu je výhodou nižší cena. U individuálního řešení dokáže kompenzovat vyšší cenu jedinečnost stavby. Stavební úřad nám musí vydat souhlas se stavbou na základě provedené studie o architektonickém řešení domu a informací ohledně zastavěné a užitné plochy. Přehled musíme mít hlavně u materiálů na konstrukci domu, ale i u oken, dveří a střešní krytiny. Tradičně se staví domy zděné, ale v poslední době na popularitě u nás získávají i dřevostavby, které se po Evropě v určitých oblastech již celkem rozšířily. Podstatnou součástí všech typů staveb je základová konstrukce, jejíž materiál by měl odpovídat podmínkám na pozemku. Další důležitou součástí je izolace proti zemní vlhkosti, nebo v případě nutnosti proti pronikání nebezpečného radonu z podloží stavby. Zajímat bychom se měli také o energetickou náročnost domu. K základním předpokladům patří bezchybné zateplení obvodových stěn, oken, balkonových a vchodových dveří domu, minimální prodyšnost obálky domu, což nám napomůže s unikání teplého vzduchu pryč z domu a tedy i tepelnými ztrátami. Větrání vnitřního prostoru se dá vyřešit díky systémům s rekuperací tepla. Vzduchotechnika se pak dá využít na chlazení domu v létě i na vytápění v chladném období.

Pro postavení základů domu je potřebný geologický posudek, u podsklepených domů bychom měli znát i hladinu spodní vody. Dalším důležitým krokem je položení hydroizolace. Jedná se o asfaltové pásy. Později se může začít se zděním obvodového zdiva. Současně bychom měli vyzdít komín, překlady nad okny a dveřmi, abychom dále pokračovali stropem. Po odstranění podpůrné konstrukce stropu a po montáži podkroví i s pozedními věnci a štíty přijde čas na střechu. Podle typu domu a sklonu střechy se vybere mezi pálenou a betonovou krytinou. Dalším možným řešením je krytina ze zinkované profilované oceli či asfaltových šindelů. Hydroizolaci v přízemí dokončujeme v místech, kde se později budou nacházet příčky, a vyzdíme je spolu s příčkami nacházejícími se v podkroví. Poté odizolujeme a zateplíme podlahy, zalijeme je vrstvou betonu a následně doděláme hydroizolaci zvenku. Pokračujeme namontováním oken, což by ovšem měla raději udělat nějaká odborná ruka. Vybíráme si mezi plastovými okny a dřevěnými eurookny. Poté se děje hrubá montáž kanalizace, plynu, vodovou a elektrorozvodů. I tyhle práce by měla mít na starost odborná firma, která by měla dodat i revizní zprávy. Jako další budou na řadě vnitřní omítky. Ty mohou být štukové, dvouvrstvé nebo jednovrstvé stříkané sádrou. Také zde se více vyplatí odborníci na slovo vzatí, kteří dokážou vykonat práci kvalitněji a levněji než jak bychom si dokázali poradit sami při ručním omítání. Pak se již osazují okenní parapety. Nutná je i izolace skelnou minerální vatou a paronepropustné folie. Po skončení zateplení střechy se začíná se sádrokartonovým podhledem. Stavba vlastními silami pokračuje montáží obkladů, instalací zařizovacích předmětů v koupelně a na záchodě, stejně jako dokončením čistých podlah a osazením obložkových zárubní a dveří. Nakonec přijde na řadu montáž kuchyňské linky, finální vymalování a úpravy venku, mezi které patří omítnutí domu a montáž parapetů či okapů. Na úplný závěr zbývají pouze terénní úpravy v okolí domu, vydláždění zpevněných povrchů a vysazování zeleně, pokud nějakou v okolí domu chceme mít.

Jak již bylo zmíněno, velice podstatné je i stavební povolení. Souhlas s menší stavbou pro dům se zastavěnou plochou do sto padesáti metrů čtverečních řešíme tzv. ohlášením stavby. Kromě projektové dokumentace musíme dokázat i vlastnictví pozemku, souhlasy kompetentních veřejnoprávních orgánů a správců sítí, stejně jako souhlasy dalších účastníků řízení včetně sousedů. Pokud bude vše v nejlepším pořádku a stavební úřad se do čtyřiceti dnů neozve, můžeme zahájit stavění. Dům nad sto padesát metrů čtverečních pak musí projít o něco delším územním a stavebním řízením, které jsou způsobeny zákonnými lhůtami pro dovolání účastníků řízení a pro nabytí právní moc povolení. Další možnost představuje stavební inspektor, který ověří stavebnímu úřadu projekt a další náležitosti. Na úřad se následně oznámí pouze povolení stavby. Seznam jednotlivých stavebních inspektorů se nachází v kompetenci krajských obchodních soudů.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Rekonstrukce a úpravy'
Tipy na jiné články