Střechy a krytiny

vydáno 07.04. 2014 • Rekonstrukce a úpravy

Než se budeme zabývat samotnými střešními krytinami, tak je nutné si něco málo říct o samotných střechách. Střecha je taková je stavební část domu, která se vyznačuje konstrukcí, jež se nachází v nejhornější části domu a chrání celou stavbu z horní strany proti různým povětrnostním podmínkám. Střecha také brání přespřílišnému hromadění vody, která by mohla celý dům vyplavit. Kdybychom měli říct, ze kterých částí se střecha skládá, tak by jimi byly hlavně samotná konstrukce, jež je nosnou částí střechy, tak také střešní krytina. Ta tvoří vnější část střechy.

Kdybychom si měli střechy rozdělit z hlediska jejich vzhledu, tak první skupinu by tvořily střechy ploché a druhou střecha disponující jistým sklonem. Samotný tvar střechy je jednak záležitostí majitele domu a také je pro tvar střechy určující to, v jakém prostředí je dům vystavěn. Skutečnost je taková, že v tropech a subtropech uvidíte většinou domy, které mají ryze ploché střechy a naopak v oblastech, kterým vládne mírné klima, převládají stavby se střechami majícími určitý sklon.

U střech je velmi důležitá také jejich izolace. Jestliže není střecha patřičně kvalitně izolována, pak není schopna plnit svou funkci. Střecha by měla izolovat jak proti vodě a vlhkosti vůbec, tak také proti tomu, aby z domu unikalo teplo. Co se týká vodotěsnosti, tak ta je zpravidla podpořena buďto izolací v podobě fólie a nebo stěrky či takového souvislého asfaltového pásu. K tepelné izolaci se nejčastěji používá polystyrenu anebo také minerální vlny.

Jestliže máme střechy ještě nějak rozdělit, tak bychom tak učinili a rozvrstvili je na střechy jednoplášťové a víceplášťové. Jednoplášťové střechy se skládají z jedné vrstvy a nacházejí se na drtivé většině obytných budov. Co se týká střech víceplášťových, tak ty nalezneme zejména na budovách veřejných anebo víceúčelových. Vnitřní vrstva střechy bývá izolační z hlediska termoizolace a další vrstvy postupně krycí.

Jestliže se zmíníme o střešních krytinách, tak těch se nachází v nabídce obchodníků obrovská spousta a je jen na nás, které si vybereme. Střešní krytina, která je umístěna na střechách se sklonem má hlavní funkci odvést vodu, zatímco střešní krytina na střechách plochých nesmí vodu propustit, když na střeše stojí delší dobu.

Kdybychom se měli zmínit o konkrétních střešních krytinách, tak by jimi byly zejména střechy asfaltové, které jsou vždy ploché, dále třeba břidlicové, doškové, eternitové, střechy pokryté pálenými taškami a nebo třeba betonové či plechové střechy.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Rekonstrukce a úpravy'
Tipy na jiné články