Když renovovat byt, tak pořádně

vydáno 14.10. 2013 • Rekonstrukce a úpravy

Málokdy stačí jen renovace koupelny a zbourání starého umakartového jádra v bytě. Nejčastěji se současně s koupelnou pořizuje i nová kuchyně. Někdy není vyhnutí, protože kuchyňská linka je zavěšena na umakartovém jádře. Výjimkou nejsou ani společně propojené rozvody elekřiny a vody. A občas se s rekonstrukcí sveze i předsíň, která na jádro navazuje.

Když už se renovuje, tak často dojde i nové podlahy, malby, dveře a nátěry. Pokud nebudete mít peníze na novou linku, tak není žádným problémem namontovat zpět tu starou a posílit elektroinstalační rozvody pro novou, až na ni našetříte.

Uvažujete-li  o vystěhování kvůli stavbě, tak se zamyslete, zda by nebylo od věci zrenovovat celý byt. Je pravdou, že výsledná cena ve srovnání s úpravou jádra může stoupnout dvakrát a někdy i výše, ale také nesrovnatelně  vzroste bytový standard a zvýší se tržní cena nemovitosti.

Při celkové rekonstrukci bytu je namístě přemýšlet o změně dispozice. Může to být náročnější zásah, ale uvědomte si, že životní podmínky se mění s dobou a starý interiér již nemusí dnešku vyhovovat. Nic nezkazíte, když využijete služeb architekta nebo alespoň stavebního technika, kteří vám pomohou s rozplánováním prostoru. Někdy se dospěje k místnosti navíc nebo naopak, několik malých komůrek spojíte ve veliký prostorný pokoj.

Nelze si ale počínat bezhlavě a chaoticky. Nemůžete bourat co chcete, protože příčky jsou závislé na statice a některé stěny mohou být nosné. Do nich zasahujte opravdu co nejméně, neboť případný  zřícený strop je více než závažná komplikace. Určitě se vyplatí bourací práce zkonzultovat se statikem.

Je možné říci, že příčky do 10 centimetrů můžete vybourat. Dokonce někteří stavební odborníci mluví o možnosti bezproblémové likvidace stěn do síly 15 až 17 cm. Ale zase na druhé straně se může stát, že příčka tloušťky 10 cm je vystavěna skrz celý bytový prostor a její rozebrání může být dost náročné. Nezbývá než  nechat udělat její statické posouzení a zajištění speciálními překlady. Opravdovou „lahůdkou“ historických domů jsou dřevěné stropy.

Doba socialismu přinesla do  stavebních postupů dost nepochopitelná řešení. U stěnového systému, který je použit u většiny paneláků, se větší dodatečné prostupy v nižších patrech vůbec nedělaly. Zde je riziko narušení statiky domu relativně dost vysoké. U skeletu je vše jednodušší, protože má veškeré zdivo výplňové.

S rekonstrukcí se obvykle mění i podlahová krytina. V případě starých parket buďte opatrnější -  pokud jsou v dobrém stavu, tak se vyplatí je repasovat. Což obnáší vybroušení, znovunapuštění voskem nebo nalakování.

Když se rozhodnete pro „plovoučku“, tak ji můžete položit na jakýkoliv povrch a proto si klidně nechte starou podlahu. Jen počítejte se zvýšením její úrovně.

Bude-li vám jako nová krytina sloužit dlažba, parkety, PVC či vinyl, tak se musí stará podlaha bezpodmínečně a zcela odstranit. Někdy se nevyhnete ani vyrovnání podlahy. V případě minimální nerovnosti je dostačující podlahu vylít tekutou stěrkou, u větší musíte problém řešit zásahem do podlahové  konstrukce, např. razantním vyrovnáním OSB deskami. Samonivelační stěrky lze dát i na některé krytiny, na ty dřevěné určitě. Stačí je vylít na dobře utěsněnou plochu a nechat pořádně zaschnout. Levněji vyjdou stěrky roztahované hladítky, ale zde není záruka dokonale rovné podlahy.

Stavební práce díky současné krizi zlevnily. Ony totiž podražily materiály, zvedly se mzdy dělníků a zvýšilo se DPH. Snad jediné, čemu vlivem velké konkurence spadly ceny, jsou okna. Výrobci a montéři vám dají i 50% slevy.

Ono to zní hezky, ale kdy se při rekonstrukci bytu sáhne k výměně oken. Bytový dům by měl mít okna stejného typu a pokud se vyměňují, tak v celém domě najednou. Někdy sice může být složitá domluva mezi všemi obyvateli domu, ale když nic jiného, tak se lidé shodnou na typu oken a dodavateli. Potom se okna nemusí kupovat najednou, ale určitě je vhodné domluvu dodržet. O pořízení nových oken raději uvažujte pouze tehdy, když k žádné dohodě mezi bydlícími nedojde. A nebojte se jednat s vlastníkem domu o svém záměru pořídit si nová okna. Určitě se dohodnete na tom, že nemusí být od stejného dodavatele, který pro dům okna zajišťuje, protože společenství vlastníků bude mít společný zájem o vylepšení fasády. Samozřejmě, že by se vaše zvolená okna neměla zásadně lišit od těch nových, které si nechali již někteří obyvatelé udělat.

Příčky a zdi nemusí být jedinými komplikacemi, které se mohou při rekonstrukci objevit. Překvapením může být zvětralá podlaha pod krytinou nebo odskočený panel. Nepříjemná je mezera zvětšující prostor. Vy už máte objednanou linku přesně na míru a ona teď nebude pasovat. To jsou „lahůdky“, které vám mohou upravit rozpočet rekonstrukce směrem nahoru. Pak nezbývá nic jiného, než stav ihned zdokumentovat a navrhnout nové řešení s  kalkulací ceny. Až potom pokračujte s pracemi. Opačný postup nelze doporučit, protože vše může skončit i u soudu.

Na tyto náhlé případy je dobré myslet již při uzavírání smlouvy. Snažte se o zanesení bodu, ve kterém uvedete, že vám firma bude provádět co nejméně doprovodných prací, nejlépe žádné. Nejznámějším trikem stavebních firem je na počátku co nejvíce stlačit rozpočet s tím, že se u některých položek ví o jejich vyšší ceně, než jaká byla ve smlouvě udaná. Někdy i nedůsledností pracovníci stavební firmy opomenou některé položky do rozpočtu zaúčtovat. Vaší obranou je zpracovaný projekt s podrobně vypsaným materiálem i s cenami. Jedině tak zabráníte případnému nesmyslnému navyšování původní ceny.

A jak reklamovat špatně provedenou stavební práci v bytě?

Ve smlouvě musí být uvedeno, že vy podepíšete při předání díla předávací protokol bez vad a nedodělků a až potom dojde k fakturaci za práci. Snažte se smlouvu postavit tak, abyste co nejvíce platili za dokončené práce.

Do smlouvy nezapomeňte vepsat zmínku o případném řešení reklamací a sporů přes občanský zákoník.

Je nesmírně důležité vést stavební deník, což je obsaženo ve smlouvě, a v průběhu prací dávat pokyn k dalším činnostem, čímž zabráníte reklamacím. Stavební deník by měl obsahovat i zápis případných reklamací.

Když se zaměříte na záruční dobu zařizovacích předmětů, tak záleží na dodavateli, aby vám doporučil výrobky s tou nejdelší. Na práce se v dnešní době poskytuje běžně záruka 60 měsíců.

Každou reklamaci vypisujte do předávacího protokolu nebo ji dodavateli pošlete doporučeně poštou.

Jakoukoliv zjištěnou závadu musíte fotograficky a písemně zdokumentovat a kompletní komunikaci s dodavatelem archivovat. Nikdy nedávejte originály dokumentů z ruky, pracujte pouze s kopiemi, dle potřeby ověřenými.

Doporučuje se v případě reklamace oslovit specialistu z oboru  pro komunikaci s dodavatelem či pojišťovnou. Jeho slovo bude mít větší váhu a silné argumenty zvýší vaše šance.

Když s oprávněnou reklamací nepořídíte a dodavatel tak nebude respektovat zákon, obraťte se na soud.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Rekonstrukce a úpravy'
Tipy na jiné články